Fes internetAuca del Gloriós Miracle de l'Alliberament del Pa de Ronyó
Grandesa és per a Nostra Santa de recrear en aquesta plana el miracle de la seva aparició a Rosa, protagonista d’aquesta història d'èpica gloriosa.

Nostra Santa Ferventíssima ha volgut mostrar-se a través d'una intermediària internauta, encomanant-li la tasca gloriosa de fer arribar
el següent missatge de bona nova i de joia a la Festa d’internet:L’auca que veureu tot seguit, realitzada pels membres
de la confraria de la Santa, narra les proeses d’aquest fet gloriós, car mai farem prou per aquella qui ens preserva de la iniquitat bítica.

Lloada sia Santa Tecla!

Anima WEBorum non videBIT mortem in eternum!
Episodi I: Vegeu les notes erudites
Miracle de joia! Apareguda és nostra Santa
per confiar missió a l’ínclita internauta.
Episodi II: Vegeu les notes erudites
Ella li lliura un pa com a únic equipatge,
contenidor de la bona nova i del missatge
Episodi III: Vegeu les notes erudites
El pa és miraculós, tot ho amplia, tot ho eixampla,
al seu redòs tot pc navega amb banda ampla
Episodi IV: Vegeu les notes erudites
El maligne la tempta, abillat de mercader,
l'altra respon en llatí que no hi té res a fer
Episodi V: Vegeu les notes erudites
Irat, el maligne llança els virus com a plaga
i la Santa agombola l'heroïna, l'amanyaga
Episodi VI: Vegeu les notes erudites
Davant del foc malvat la santa, en èpica gesta,
marca amb un tallafocs el camí cap a la festa
Episodi VII: Vegeu les notes erudites
Ha estat una Itaca digital, un llarg viatge
i ara ja només resta escampar el missatge
Episodi VIII: Vegeu les notes erudites
Els parla de la Santa i rep la burla del poble.
A la veritat li fan una infàmia innoble!
Episodi IX: Vegeu les notes erudites
Apareix i multiplica els pans, a tort i a dret.
Santa Tecla escampa la nova: Fes Internet!

E finat aquest miracle, lo internauta benhaurà la capella de son ferventíssima et pulcra Santa Tecla, massa temps apartat de tan singular companyia, la qual jamés volguera perdre. E veent que sa clemència volia que restàs e continuàs sa preïcació e proselitisme, obeí a sa senyoria ab tota la reverència deguda.

Confrare Matheu, 1999